Όροι Χρήσης

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του ιστότοπου mybeautyvibe.com από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της mybeautyvibe.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών. Γενικοί Όροι

Γενικοί Όροι

Ο ιστότοπος mybeautyvibe.com είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας TITA PRODUCTS LTD με ΑΦΜ 203718189, με δραστηριότητα την «Εμπορία & Πώληση Προϊόντων». Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Πετρίτσι της Βουλγαρίας.

Πάγιος σκοπός της TITA PRODUCTS LTD είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, η γραφική παράσταση, τα λογότυπα, οι εικόνες κουμπιών, το λογισμικό και οι εικόνες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της TITA PRODUCTS LTD ή ικανοποιημένων προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του βουλγάρικου δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η σύνθεση (που σημαίνει τη συλλογή, τη ρύθμιση και τη συνέλευση) όλου του περιεχομένου σε αυτήν την περιοχή, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της TITA PRODUCTS LTD ή των προμηθευτών του λογισμικού του και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους πνευματικών δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο και το λογισμικό σε αυτήν την περιοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές και πωλήσεις. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της τροποποίησης, της διανομής, της αναδημοσίευσης, της επίδειξης ή της απόδοσης του περιεχομένου από την εταιρία συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mybeautyvibe.com, είναι απαγορευμένη.

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρεις για τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του ιστοτόπου μας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Προσωπικά Δεδομένα

Cookies

Μάθετε για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα cookies ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Cookies

Ασφάλεια

Για την προσωπική σας ασφάλεια θα πρέπει να μην αποκαλύψετε σε άλλους το password που ο ιστότοπος mybeautyvibe.com σας δίνει, μόλις γίνετε μέλη. Το password αυτό είναι επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο από τον ιστότοπο μας έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα standards ενός ασφαλούς password. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να το τροποποιήσετε, σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με κεφαλαίους και πεζούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, σε περίπτωση που αποφασίσετε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών (π.χ. paypal).

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του mybeautyvibe.com διέπονται από το Βουλγάρικο, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, το απόθεμα τους (σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται τηλεφωνική επικοινωνία), τα χαρακτηριστικά τους και οι τιμές, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mybeautyvibe.com και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.

Η ΜyBeautyVibe εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους.

Η ΜyBeautyVibe καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ Βουλγαρίας (20%).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα mybeautyvibe.com της εταιρείας TITA PRODUCTS LTD επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

Προστασία Καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος mybeautyvibe.com αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται από την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις των νόμων της Βουλγαρίας (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης).

Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η TITA PRODUCTS LTD, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Πραγματοποίηση παραγγελίας

Βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία πραγματοποίησης μιας παραγγελίας μέσω του ιστοτόπου mybeautyvibe.com ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πραγματοποίηση Παραγγελίας

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πληρωμή

Αποστολή Προϊόντων

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες και τους διαθέσιμους τρόπους για την αποστολή των προϊόντων σας.

Αποστολή Προϊόντων

Επιστροφές - Αλλαγές - Ακυρώσεις

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε ακύρωση της παραγγελίας και επιστροφής των προϊόντων στην εταιρία μας, ή επιθυμείτε την αλλαγή της παραγγελίας σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Επιστροφή – Αλλαγή – Ακύρωση

Περιεχόμενο του Ιστότοπου

Αν και η TITA PRODUCTS LTD ενημερώνει και δημοσιεύει μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της mybeautyvibe.gr καλόπιστα, καμία παρατήρηση δεν υποβάλλεται σχετικά με την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Ορισμένα μέρη του ιστοτόπου mybeautyvibe.gr μπορεί να είναι ελλιπή, να περιέχουν λάθη ή να λήξουν, καταργηθούν, διαγραφούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο.

Η TITA PRODUCTS LTD αποκηρύσσει ρητώς και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση στην ενημέρωση, στην τροποποίηση ή στη διαγραφή πληροφοριών για τον ιστότοπο σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο. Η εταιρία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό.

Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση, παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Ο πελάτης / χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση της mybeautyvibe.com σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

Διάφορα

Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail), προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η TITA PRODUCTS LTD δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Απουσία προϊόντος από παραδοθείσα παραγγελία: Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το mybeautyvibe.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Share this: